غزه فراموش نخواهد شد

پ.ن : یکی از اهداف اصلی امریکا و اسراییل و آل یهود از به وجود اوردن داعش اینه که افکار مسلمانان و جهانیان سمت جنایت های وحشیانه داعش برود و از حمایت غزه و فلسطین دست برداریم و به سمت سوریه و یمن و عراق بریم و غزه رو کم کم از افکار ما مسلمونا پاک کنن بعد اسراییل راحت غزه و فلسطین و از رو کره زمین پاک کنه.

لطفا از حمایت غزه و فلسطین دست برنداریم!!!؟؟؟