به کدامین گناه؟

پ.ن: با کمی تعمل و تفکر بر سر جنگ آل یــــــهـــــود و یمن به این نتیجه میرسیم که......

                      «شما ادامه متن رو در نظرات بنویسید»